istanbul-fatura-basan-matbaa-basimi

Maliye ile Anlaşmalı Matbu Evrak çeşitleri;

 • FaturaFatura
 • İrsaliyeli Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Gider Pusulası
 • Özel Faturalar
 • Perakende Satış Fişi
 • Adisyon
 • Yolcu Taşıma Bileti
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi(Oteller için)
 • Reçete
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Avans Makbuzu

Resmi Evrak Basımında İstenilen Evraklar;

 1.  Vergi Levhası
 2. İmza Sirküleri(Şirketlerde)
 3. İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
 4. En Son Aya Ait KDV Tahakkuku
 5. Son ayın KDV Tahakkuku

Fatura Fiyat Listesi

Firmamız İstanbul çapında tüm anlaşmalı işleri basmaya yetkilidir. İstanbul dışı Anlaşmalı işler sadece bağlı bulundukları şehirlerdeki Anlaşmalı Matbaa’larda resmi evrak basımı yaptırabilir.

+90 216 310 21 09 yada ikielreklam@gmail.com adresinden detaylı bilgi edinip bizlere ulaşabilirsiniz.

Fatura Basımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Fatura, vergi şartları kanunun da belirtildiği biçimde şartlarına uygun olması gerekiyor. Faturalarda sıra numarası ile kolay takip edilebilmesi gerekiyor. Faturanın en az bir asıl bir de örnek olacak şekilde düzenlenmesi gerekiyor. İrsaliyeli faturalarında ise en az üç nüsha olacak şekilde düzenleniyor. Bastırdığınız çok nüsha muhasebe fişinin altına konulmalı, başka nüsha ise sıra numarası ile ayrıca muhafaza edilmesi gerekiyor.

Kullanılacak olana faturalar notere tasdik ettirilmiş ya da anlaşmalı matbaalara fatura basımı yaptırılmak suretiyle temin ediliyor. Fatura düzenleme işleminde yanlış ve eksik verilen bilgilerden işlemi yapan kurum sorumlu tutuluyor. Fatura düzenleyenin talep etmesi durumunda müşterilerin, kimlik bilgisi ve vergi dairesi hesap numarasını gösteren belgeyi ibraz etmek mecburiyetinde kalıyor. Fakat nihai tüketiciye satılan mallar ya da oluşturulan işler amacıyla düzenleniyor.

Faturada Bulunması Gerekenler Nelerdir?

Fatura gösterme zorunluluğu, fatura oluşturma tarihi, seri ve sıra numaraları, maliye bakanlığı tarafınca ibaresi ya da noter tasdik mühür zorunluluğu, faturayı düzenleyen kişinin adı, varsa ticaret kuruluşun unvanı, iş adres bilgisi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numara bilgisi, malın ve hizmetin çeşidi, adedi, birim fiyatı ve miktarı, satılan malların teslim edildiği tarihi, irsaliye seri numarası, kaşe ve imzanın bulunması gerekiyor.

Fatura Düzenleme Zorunluluğu Var Mı?

Fatura da malın teslimi ve hizmetin gerçekleştiği tarihten itibaren en az 7 gün içerisinde düzenleniyor. Bu zamanda düzenlenmeyen faturalar da hiç düzenlenmemiş gibi sayılıyor ve ay sonlarına denk gelen satışlar içinde en geç ayın son gününe rast gelen günde faturanın düzenlenmesi gerekiyor. Sonraki aya geçiş işlemi yapılamaz. Satışların toptan ya da perakende yapılması halinde fatura düzenlemesinde şart olan bir unsurdur. Eğer satış tüketici ile değil, malı satacak olan bir kurum ile yapıldıysa bu ticaret toptan bir ticaret olarak değerleniyor.

Fatura Yerine Geçen Belgeler Nelerdir?

Fatura düzenlenme sırasında bazı alım ve satım konusunda hizmet işleri için mükellef kişilerin kayıtlarını fatura yerine geçiyor. Fatura yerine geçen belgeler ise şunlar; perakende satış belgesi, gider pusulaları ve müstahsil makbuzu olarak sınırlandırılıyor.

 

Fatura – Sevk İrsaliyesi – Gider Pusulası
İrsaliyeli Fatura – Adisyon – Perakende Satış Fişi -Serbest Meslek Makbuzu – Taşıma İrsaliyesi -Günlük Müşteri Listesi – Reçete -Yolcu Taşıma Bileti – Müstahsil Makbuzu
Yolcu Listesi – Dip Koçanlı Giriş Bileti -Döviz Alım / Satım Belgesi – Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi – Ambar Tesellüm Fişi – Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi – Sigorta Komisyon Gider Belgesi – Özel Fatura – Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti – Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli -Kıymetli Maden Alım / Satım Belgesi -Döviz ve Kıymetli Maden Alım / Satım Belgesi

Anlaşmalı Matbaa, Üsküdar Matbaa, Fatura Basımı, Fatura Basımı Fiyatları