istanbul-fatura-basan-matbaa-basimi

Maliye ile Anlaşmalı Matbu Evrak çeşitleri;

 • FaturaFatura
 • İrsaliyeli Fatura
 • Sevk İrsaliyesi
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Gider Pusulası
 • Özel Faturalar
 • Perakende Satış Fişi
 • Adisyon
 • Yolcu Taşıma Bileti
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi(Oteller için)
 • Reçete
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Avans Makbuzu

Resmi Evrak Basımında İstenilen Evraklar;

 1.  Vergi Levhası
 2. İmza Sirküleri(Şirketlerde)
 3. İmza Yetkisi Olan Şahsın Kimlik Fotokopisi
 4. En Son Aya Ait KDV Tahakkuku
 5. Son ayın KDV Tahakkuku

Fatura Fiyat Listesi

Firmamız İstanbul çapında tüm anlaşmalı işleri basmaya yetkilidir. İstanbul dışı Anlaşmalı işler sadece bağlı bulundukları şehirlerdeki Anlaşmalı Matbaa’larda resmi evrak basımı yaptırabilir.

 

Fatura – Sevk İrsaliyesi – Gider Pusulası
İrsaliyeli Fatura – Adisyon – Perakende Satış Fişi -Serbest Meslek Makbuzu – Taşıma İrsaliyesi -Günlük Müşteri Listesi – Reçete -Yolcu Taşıma Bileti – Müstahsil Makbuzu
Yolcu Listesi – Dip Koçanlı Giriş Bileti -Döviz Alım / Satım Belgesi – Dip Koçanlı Perakende Satış Fişi – Ambar Tesellüm Fişi – Adisyon Tipi Perakende Satış Fişi – Sigorta Komisyon Gider Belgesi – Özel Fatura – Dip Koçanlı Yolcu Taşıma Bileti – Orman Kooperatifleri Ödeme Cetveli -Kıymetli Maden Alım / Satım Belgesi -Döviz ve Kıymetli Maden Alım / Satım Belgesi

Anlaşmalı Matbaa, Üsküdar Matbaa, Fatura Basımı, Fatura Basımı Fiyatları